Werkwijze

Werkwijze Particulier:

Ziet u op de foto uw boot of weet u wie de eigenaar is gebruik dan deze link om door gelinkt te worden naar het algemeen contact formulier. Vermeldt hierin zoveel mogelijk informatie omtrent de betreffende boot.  Mocht het zo zijn dat deze boot gestolen is, dan horen wij dat natuurlijk ook graag zodat wij de plaatselijke politie kunnen inschakelen.

 

Werkwijze bedrijven, gemeenten, jachthavens en waterschappen

Bij een jaarlijks lidmaatschap kunt u ons onbeperkt inschakelen waarbij wij u alles uit handen nemen. Wij komen naar de plek toe en maken foto’s van de betreffende boot. Er wordt zoveel mogelijk informatie in kaart gebracht welke vervolgens zo spoedig mogelijk op de website wordt geplaatst, waarmee het zoeken daadwerkelijk kan beginnen.  Mocht het voorkomen dat de eigenaar niet wordt gevonden na een bepaalde tijd dan zal de betreffende boot in bewaring worden genomen door verlatenboot. Op het moment dat de boot in bewaring word gesteld ontvangt de betreffende instantie hier een document van. De kosten die daar uit voort vloeien worden dan verhaald op de eigenaar zodra deze zich meldt of wordt achterhaald. Als het om een wrak gaat treed meteen de wrakken wet in dit wil zeggen dat de verantwoordelijke een zeer scherpe prijs krijgt aangeboden van een met ons samenwerkende bergingsbedrijf. Bij akkoord verantwoordelijke zal deze dan ook spoedig  geborgen worden.

 

Kosten en duur in bewaring :

De kosten die worden gemaakt voor het in bewaring nemen van een boot start met  250,00 euro. Voor het in bewaring houden van een boot wordt 45,00 euro per m2, per jaar, aangehouden. Afhankelijk van de staat waarin het in bewaring gehouden vaartuig zich bevindt en de waarde die het vertegenwoordigt, is de tijd van in bewaring houden minimaal 1 maand met een maximum van één jaar.

Bij het niet in die tijd kunnen achterhalen van de eigenaar behoudt Verlatenboot zich het recht voor het vaartuig door te verkopen aan een geinteresseerde dan wel te laten slopen, waarbij de eventuele opbrengst aangewend wordt om de gemaakte kosten, welke voortgevloeid zijn uit berging, verplaatsing en in bewaringhouding te dekken.

 

Uw reclame op deze website :

U heeft een eigen bedrijf en u wilt graag uw bedrijf via deze weg promoten door middel van reclame. Neemt u dan contact met ons op, via het contact formulier,  om vervolgens de mogelijkheden hierin te bespreken.

Translate »